Vår kära gamla Tweedy
HD ua.  AD ua.  och Ögon Ua.

Född 1993.07.16   Död 2007.05.18

 Har efter ett långt friskt liv på nästan 14 år lämnat oss för att gå till hundarnas minneslund.

 
Tweedy 5 månader
Tweedy 5 år
Tweedy 13 år och 8 månader

Åter till minnesalbum.